RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Szanowny(a) Panie/ Pani

Fundacja Runport z siedzibą w Czarnkowie przy ul. Krzyżowej 18, 64-700 Czarnków, jako administrator danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informuje Pana/Panią, iż:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych , czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:

 

Fundacja Runport z siedzibą w Czarnkowie

64-700 Czarnków, ul. Krzyżowa 18

 

NIP: 7632133319KRS: 0000657856REGON: 366468930

 

 • W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:

 

 1. Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej: biuro@fundacjarunport.pl;
 2. Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby Fundacji tj.:

64-700 Czarnków, ul. Krzyżowa 18;

 1. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 662 396 699;
 2. Kontakt poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresem : fundacjarunport.orglub www.fundacjarunport.pl;
 3. Kontakt przez aktywny czat dostępny na stronie internetowej Fundacji pod adresami wskazanymi w pkt.2.

 

 • Cel przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do założenia konta wolontariusza na portalu Fundacji Runport i uczestniczenia w organizowanych i obsługiwanych przez Fundację Runport wydarzeniach w tym w szczególności w wydarzeniach o charakterze wolontariackim. Konsekwencją braku podania wskazanych danych osobowych będzie brak możliwości założenia konta wolontariusza a tym samym uniemożliwienie Panu/Pani uczestnictwa w rzeczonych wydarzeniach.

 

 • Posiada Pan/Pani prawo do:

 

 1. Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
 2. Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
 3. Ograniczenia przetwarzania;
 4. Przenoszenia danych;
 5. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 • W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:

 

 1. Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
 2. Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 3. Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 4. Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawi Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.

 

 • Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

 

 • Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

 • Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

 

 • Dane osobowe będą przechowywane przez czas posiadania aktywnego konta wolontariusza.

 

 • Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pana/Pani żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Fundację Runport polega na przetwarzaniu danych, poprzez wykorzystanie ich do oceny niektórych informacji o Panu/Pani, w szczególności do analizy możliwości uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu w przypadku gdy podmiot zlecający skategoryzuje cechy konieczne uczestnika wydarzenia (np. uczestnictwo osób w określonym wieku – np. tylko pełnoletni).